Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong BĐBP Bình Định

Những năm qua, BĐBP Bình Định đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Cán bộ BĐBP Bình Định tổ chức tuyên truyền, PBGDPL bằng loa cầm tay cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thời gian qua, BĐBP Bình Định đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các nội dung liên quan đến tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Bình Định...

Các đơn vị trong BĐBP Bình Định đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân trong địa bàn phụ trách bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đó là, tuyên truyền nhỏ lẻ, tuyên truyền lưu động hoặc thông qua các buổi họp dân, tư vấn, trợ giúp pháp lý, tờ rơi, tờ gấp pháp luật, sân khấu hóa, lên lớp trực tiếp, qua hệ thống loa phát thanh, hay qua công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế.

Kết quả, 1 năm qua, BĐBP Bình Định đã tổ chức tuyên truyền được 139 buổi/7.565 lượt cán bộ, nhân dân; tuyên truyền nhỏ lẻ được 11.872 người; treo 132 băng rôn, 43 cụm pa nô, đưa 168 tin bài, 23 phóng sự, tuyên truyền lưu động và qua hệ thống truyền thanh địa phương 216 giờ; in ấn, cấp phát 17.611 tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, 20.000 tờ rơi tuyên truyền bảo đảm an toàn đường ống dầu khí và 9.400 đĩa DVD tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, các đơn vị duy trì hoạt động 520 Tổ tự quản an ninh trật tự/8.759 thành viên, 625 Tổ tàu thuyền an toàn/2.638 tàu/17.270 thuyền viên, 1 Bến bãi an toàn/286 tàu/2.965 người tham gia.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020; Luật Thủy sản và các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Hiện nay, các đơn vị đang khảo sát và lắp đặt pa nô tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam ở 33 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh.

Triển khai hiệu quả các mô hình tuyên truyền

Các đơn vị trong BĐBP Bình Định đã triển khai thực hiện nghiêm túc mô hình “Tổ tư vấn chính trị, pháp luật” và “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” phù hợp với tình hình đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Mô hình này đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật, pháp luật trong từng cơ quan, đơn vị; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, đảm bảo tuyện đối an toàn trong mọi hoạt động.

Cán bộ BĐBP Bình Định đến tận các phương tiện để tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân. Ảnh: Thanh Bình

Mặt khác, các đơn vị thường xuyên củng cố, duy trì mô hình “Tủ sách pháp luật dành cho ngư dân” ở các đồn, trạm Biên phòng; tổ chức cho 23 phương tiện đăng ký tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, 178 chủ phương tiện đánh bắt xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đến nay, đã có 5/5 huyện, thị xã, thành phố ven biển và 33/33 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh Bình Định hoàn thành việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. BĐBP Bình Định đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022 cho 100% cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị còn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả triển khai công tác của tỉnh Bình Định nói chung và của BĐBP Bình Định nói riêng; phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Định thực hiện chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo” phát hành mỗi tháng một số, qua đó, chuyển tải một số nội dung pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Từ hiệu quả thực tế đó, tập thể BĐBP Bình Định được Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn là đơn vị tiêu biểu và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; đồng thời, cá nhân Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó Chính ủy BĐBP Bình Định được UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, Đại tá Phan Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Định cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh. Đặc biệt, chú trọng đến việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền và đặc điểm thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tuyển chọn, nâng cao kiến thức kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Quân đội, với lực lượng, từ đó, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Thanh Bình