Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

Dona Mart

Khai trương siêu thị Dona Mart đầu tiên tại Nghệ An
Khai trương siêu thị Dona Mart đầu tiên tại Nghệ An
  • 18 tháng 10, 2022

Công ty Cổ Phần Đông Nam Dược Gia Lai (gọi tắt là Dona Pharm) đã khai trương siêu thị đầu tiên tại Nghệ An. Đây được đánh dấu là bước đi đầu tiên trong việc đưa các sản phẩm của hệ thống Dona Pharm đến ...