Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

Machine learning

Học Machine Learning quan trọng như thế nào trong thời đại 4.0
Học Machine Learning quan trọng như thế nào trong thời đại 4.0
  • 08 tháng 9, 2021

Những năm trở lại đây, cuộc cách mạng công nghiệp hay cuộc cách mạng 4.0 đã trở thành cụm từ quen thuộc. Trong cuộc cách mạng này con người sẽ tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh. Thông qua các ngành như ...