Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

Xu���t kh���u lao �����ng

Doanh nhân Vũ Ngọc Nguyên đạt danh hiệu "Nhà Quản trị Doanh nghiệp Tiêu biểu" năm 2022
Doanh nhân Vũ Ngọc Nguyên đạt danh hiệu "Nhà Quản trị Doanh nghiệp Tiêu biểu" năm 2022
  • 28 tháng 4, 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ nhân lực quốc tế KSV với những bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững, hiện nay KSV đang chứng tỏ là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và ...

Xuất khẩu lao động  thoi thóp
Xuất khẩu lao động thoi thóp
  • 16 tháng 8, 2021

Những doanh nghiệp nhỏ, trung tâm môi giới xuất khẩu lao động tiềm lực mỏng, rơi vào tình cảnh đóng cửa chết lâm sàng bởi đại dịch Covid-19.