Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

�����u t�� forex

Đầu tư Forex, lãi khủng hay mất trắng?
Đầu tư Forex, lãi khủng hay mất trắng?
  • 08 tháng 8, 2021

Các sàn forex vẽ ra một ước mơ làm giàu nhanh chóng, nhưng cuối cùng người tham gia chỉ nhận được kết cục đó là mất tiền.

 Đầu tư Forex của The Legend Group: Chẳng khác nào tham gia trò "cờ gian, bạc bịp"
Đầu tư Forex của The Legend Group: Chẳng khác nào tham gia trò "cờ gian, bạc bịp"
  • 05 tháng 8, 2021

Đến nay, số tiền đầu tư của hàng nghìn người đang có nguy cơ mất trắng, bởi các sàn forex do nhóm The Legend Group bảo trợ đã đóng cửa.