Chiều 9-11, với 90,49% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Quốc hội “chốt” mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 6,0-6,5% - Ảnh 1.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

Đáng chú ý, Quốc hội đã thống nhất đưa ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 đôla Mỹ (USD); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4,0-4,5%...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết có một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, xây dựng mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,0-6,5% là khá cao, nên ở mức thấp hơn, khoảng từ 5-6%. Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lý giải chỉ tiêu tăng trưởng GDP được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2024, bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

Việc đặt chỉ tiêu ở mức cao thể hiện quyết tâm của Chính phủ, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu, do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo nghị quyết.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị làm rõ tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội năm 2024 đang để thấp hơn năm 2023.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn khó khăn do thị trường thế giới chưa phục hồi hoàn toàn, thiếu đơn hàng sản xuất dẫn tới tình trạng ngừng sản xuất và thu hẹp quy mô.

Về lao động, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục diễn ra sẽ kéo theo sự chuyển dịch lao động giữa các ngành kinh tế nhưng với tốc độ chậm do một bộ phận lao động phải chuyển sang những công việc, lĩnh vực chuyên môn mới, cần thời gian học tập, nghiên cứu, thích nghi.

Dự kiến mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm 2024 khoảng 4,8%-5,3%, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%-24,2% là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và dự báo về tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và lực lượng lao động, vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết.

Có ý kiến đề nghị bỏ nội dung "phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng". Về việc này, Ủy ban Thường vụ lý giải thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, việc tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng có các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý để giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

15 chỉ tiêu chủ yếu

1. Tốc độ tăng trưởng GDP từ 6,0-6,5%.

2. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 đôla Mỹ (USD).

3. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%-24,2%.

4. Tốc độ tăng CPI bình quân 4,0-4,5%.

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8%-5,3%.

6. Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%.

7. Tỉ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28-28,5%.

8. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

9. Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm trên 1%.

10. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 13,5 bác sĩ.

11. Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32,5 giường bệnh.

12. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số.

13. Tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%.

14. Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

15. Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

B.H.Thanh - Văn Duẩn